Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

May 17, 2018

Vi är på Näringslivsmässan i Norrköping och träffar Ronny Fyhr på Renall.

Avsnittet är sponsrat av Renall.


May 17, 2018

Vi är på Näringslivsmässan i Norrköping och träffar Johanna Ahlin på Forenom.

Avsnittet är sponsrat av Forenom. 


May 17, 2018

Vi är på Näringslivsmässan i Norrköping och träffar Per Spångberg och Henrik Hallgren på PacsOn.

Avsnittet är sponsrat av PacsOn.


May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Peter Ardenfors på Unik Resurs.

Avsnittet är sponsrat av Unik Resurs. 


May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Cecilia Nilsson på Astar.

Avsnittet är sponsrat av Astar.