Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

Aug 25, 2019

Hur gör du om din passiva hemsida till en aktiv - som genererar affärsmöjligheter? Svaret ges av dagens gäst, Magnus Unemyr, som tycker att fler borde använda den marknadsföringsteknologi som faktiskt finns idag. Magnus ger konkreta tips på hur du kommer igång med marketing automation. 

www.unemyr.com


Aug 18, 2019

-Dagens logistik och transporter är inte hållbara. Idag fungerar det i princip på samma sätt som för 100 år sedan. Det menar Fredrik Svedberg som ger sin syn på vad som kommer att hända med vårt sätt att transportera varor i framtiden. Han berättar om bröd och tomater som säljer sig själva,...


Aug 11, 2019

Fredrik Svedberg är entreprenör inom mjukvaruindustrin med en fantastisk förmåga att beskriva samtid och framtid. Han är en visionär inom digital logistik. Trots det har han fler möten med hållbarhetschefer än IT och logistikchefer. Vi pratar om lärdomar att vara olika för att bygga tillsammans. Dela...


Aug 4, 2019

Vilka är de vanligaste frågorna vi får när vi möter kunder och föreläser? Magnus H Johansson berättar om den vanligaste frågan inom försäljning - och ger svaret. Tomas Tränkner berättar om den vanligaste frågan inom marknadsföring - och ger svaret. Ett kort avsnitt med konkreta råd för att komma igång...