Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Cecilia Nilsson på Astar.

Avsnittet är sponsrat av Astar.