Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 15, 2016

Från att sälja kaniner på torget till VD för Sveriges största företag. Det är Anders Walls resa, som har drivits av revanschlust. Idag är han 84 år och engagerar sig i entreprenörskap, forskning, landsbygdsutveckling, konst & musik. Lyssna på hans faschinerande berättelse.

Avsnittet spelades in i Nässjö den 10 februari 2016 i samband med aktiestinsens 100 års jubileum.

Tack till Holger Jonasson som tagit fotot.