Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 11, 2016

Skaffa dig koll på ditt säljarbete genom att göra en budget för alla aktiviteter under året. Det blir lättare att följa upp och ger dig drivkraft att jobba med sälj. Man måste se olika på nya gamla och nya kunder. Gör en säljbudet för varje befintlig kund, hur många möten måste vi planera in? Samma sak gäller nya kunder, hur många och vilka vill vi ha? Gör en plan för att boka in möten med nya kunder. Helt plötsligt har du din säljplan.