Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 25, 2019

Hur gör du om din passiva hemsida till en aktiv - som genererar affärsmöjligheter? Svaret ges av dagens gäst, Magnus Unemyr, som tycker att fler borde använda den marknadsföringsteknologi som faktiskt finns idag. Magnus ger konkreta tips på hur du kommer igång med marketing automation. 

www.unemyr.com