Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Apr 14, 2019

Anne Wetter är hudläkaren som blev entreprenör. Det började med en mottagning i en tvårummare. Idag driver hon mottagningar på flera orter med mer än 100 anställda.

  • Är Anne läkare eller entreprenör?
  • Hur lyckas man attrahera kvalificerade läkare?
  • Hur blir patienterna/kunderna nöjda?
  • Hur löser du livsekvationen med att vara läkare, entreprenör och mamma samtidigt?

Svaren får du i dagens avsnitt. 

 

 

Länkar

Estetiskt hudläkarcentrum
https://ehlc.se 

Diagonstiskt centrum hud
http://www.diagnostisktcentrumhud.se 

Allél hudvårdsserie
https://www.dynamiccode.com/se/allel