Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 31, 2019

Vi pratar om att våga och vara modig. Vad gör oss modiga? Vad händer när vi vågar? Vad händer med dig och din omgivning om du visar mod? Svaren får du i detta avsnitt.