Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Oct 21, 2018

Nicklas Manns företag i hemlarmsbranschen behövde utvecklas. Han berättar hur företaget växte snabbt, de minor de stötte på och drivkrafter för framgång. Han ger massor av tips kring finansiering, styrelsearbete, att göra exit och varför konkurrenter kan vara bra. 

Missa inte förra avsnittet, nr 313, där Nicklas berättar om sin egen personliga resa.