Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 13, 2018

Vi möter två lärare som jobbar många år med ung företagsamhet i skolan. Emma Johansson på Fria Läroverken i Linköping och Dag Karlsson på Katedralsskolan i Linköping.