Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 5, 2018

Vi träffar moderaternas partiledare Ulf Kristersson i en kort intervju. Han berättar om sin syn på svenska småföretags styrkor och utmaningar. Avsnittet spelades in i samband med Industridagen 2018 i Linköping den 5 februari 2018.

Alla tidigare avsnitt hittar du på www.entreprenorsdriv.se