Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Oct 26, 2015

Styrelsen kan ha stort inflytande på företagets framgång. Lars Bengtsson delar med sig av sin syn på styrelsearbete. Vi talar om hur styrelsearbete bör fungera, ägardirektiv och vikten av att har rätt människor i styrelsen.