Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Oct 8, 2017

Livepodd på Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter föreläsare och inspiratören PG Wettsjö, och pratar om kommunikation.