Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Oct 8, 2017

Livepodd från Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi träffar Daniel Fjäll på Linköping Konsert och Kongress. Linköping Konsert & Kongress är en del av Visit Linköping & Co, Linköpings besöksnäringsbolag.