Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jul 9, 2017

Vi pratar om varumärken. Magnus berättar om hur han kom på sitt varumärke. Hur viktigt är ett varumärke för ett litet företag? Hur stärker man sitt varumärke? Tomas berättar om sina funderingar kring företagsnamn, varumärke och logotyper.