Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Muharrem Demirok (C), gruppledare, kommunalråd, som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planeringsutskott, Linköpings Stadshus AB, Linköpingsexpo AB och Samhällsbyggnadsnämnden. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel...


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Kristina Edlund, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S). Hon leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Kristina har även samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet och ansvarig för näringslivsfrågor.. Hon berättar om partiets...


May 22, 2018

Lyssna på liberala kommunpolitikern Gustaf Appelberg, ordförande kommunföreningen, ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare Kultur och fritidsnämnden. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat. 


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Björn Immerstrand, som sitter i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna i Linköping. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Sara Skyttedal, kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden, gruppledare (KD). Hon berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.