Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 10, 2015

Charlotte Elander äger tillsammans med fem andra biodrivmedelsföretaget Energifabriken. Hon berättar hur de gjort för att lyckats få företaget att växa, och de tusen säljarna.