Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Björn Immerstrand, som sitter i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna i Linköping. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.