Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv - Sveriges största podd om entreprenörsskap sedan 2015. Jag pratar om drivkrafter och företagande, med gäster och med mig själv. Med mer än 640 avsnitt är detta Sveriges största podd inom företagande och drivkrafter. Tomas är programledare och producent.Vill du komma i kontakt med mig så kolla in www.entreprenorsdriv.se 

Jun 30, 2024

Åsa Scherling berättar om slutsatserna från intervjuer med 50 kommunikationschefer. Det resulterade i sju framgångsfaktorer för att lyckas med internkommunikationen. I detta avsnitt pratar vi om dessa sju framgångsfaktorer. 


Jun 23, 2024

Åsa Scherling har kartlagt internkommunikationen hos 50 företag. Vi pratar om resultaten av denna kartläggning. Den visar att kommunikationsavdelningen själva bör ta initiativet till att skapa mål, att chefer är viktiga för internkommunikation och externa sociala medier betyder allt mer för...


Jun 19, 2024

Claes Mårtén är superoptimisten och visionären som skapat Huymmy, en communityplattform som utmanar de stora tech-jättarna. Han berättar om ambitionen bakom Hummy och hur han lyckats få med några av Sveriges mest namnkunniga entreprenörer i sin satsning.  

Claes berättar om sin resa från Sundsvall till...


Jun 16, 2024

Välfungerande internkommunikation skapar massor med värden i ett företag, det stärker företagskulturen, ökar produktiviteten och gör att personalen stannar längre. Vi pratar om kopplingen mellan intern och extern kommunikation och hur det skapar affärsmöjligheter. Detta och mycket mer pratar Åsa Scherling om...


Jun 9, 2024

Åsa Scherling är expert på interkommunikation. Vi pratar om internkommunikation som engagerar och leder till affärsnytta och kulturskapande. 

Åsa berättar om sin karriär inom kommunikation, PR och marknadsföring. Idag driver hon företaget Scherling Kommunikation. 

’Vi pratar om att lyckas som egenföretagare,...