Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv - Sveriges största podd om entreprenörsskap sedan 2015. Jag pratar om drivkrafter och företagande, med gäster och med mig själv. Med mer än 640 avsnitt är detta Sveriges största podd inom företagande och drivkrafter. Tomas är programledare och producent.Vill du komma i kontakt med mig så kolla in www.entreprenorsdriv.se 

Nov 29, 2016

Externa coacher behövs till dagens ledare, säger Susanne Bergeling på Awallé.

Stora Styrelsedagen 2016 i Linköping.

http://www.awalle.se/


Nov 29, 2016

Styrelsearbete är ett arbete, säger Maria Öhman VD för Styrelseakademien i Sverige.

Stora Styrelsedagen 2016, Linköping.


Nov 29, 2016

Företag borde ta in mer extern hjälp, menar Mats Philipsson på Almi Östergötland. Vi pratar ledning i småföretag.


Nov 29, 2016

Om ansvarsfullt ägande med Carina Lundberg Marcow på Folksam.

Stora Styrelsedagen 2016 i Linköping.


Nov 29, 2016

Vi möter Gunnar Hesse om styrelsearbete. Han tycker att styrelsemedlemmar skall ifrågasätta mer, och fundera på vad de bidrar med. Utvärdera din insats innan någon annan gör det, tycker Gunnar.

Stora Styrelsedagen 2016 i Linköping.