Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 3, 2015

Det enda som är konstant är förändringar. Hur skall man som småföretagare förhålla sig till detta? Vi diskuterar förändringsarbete, trygghet och risktagande.