Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 29, 2016

Roshan Malalatunga är hotelldirektör över tre Scandichotell i Linköping. Han berättar om sin syn på ledarskap och sitt framgångsrecept.