Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 30, 2018

Ser du bara hinder på vägen? Har du svårt att nå dit du vill? Då skulle du ha en Diamond Pickaxe. Vi pratar om verktygen du behöver för att nå dina mål, att jobba med rätt saker och det som är viktigast. Det handlar om fokus (eller f.o.c.u.s.), disciplin och uthållighet. Magnus berättar varför han måste jobba disciplinerat, och Tomas ger en rad tips på hur du lyckas bli mer fokuserad.

Gott nytt år!