Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 23, 2018

Anders Lindow är jurist på organisationen företagarna. Han berättar om de vanligaste fällorna man kan hamna i. Det handlar om anställningar, ägarbyten, avtal och bluffakturor. Kan man som medlem i företagarna ringa till deras juridiska rådgivning hur många gånger som helst? Svaret får du i detta avsnitt.