Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 14, 2018

Tidningen Affärsstaden nr 8 2018 handlar om företagande utanför storstaden. Helene Oscarsson är på omslaget. Hon är VD på Vreta Kluster utanför Linköping som fokuserar på gröna näringar. Vi pratar om Josefina Syssner som skriver om hur man lyckas få en fungerande välfärd på mindre orter. Göran Ferm driver en marina med kunder från hela Europa. Tomas Tränkner skriver om Kreativ Marknadsföring.

Läs online på www.affarsstaden.se eller hämta ett ex på olika ställen i Östergötland.