Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 16, 2018

Tidningen Affärsstaden nr 7 - 2018 handlar om näringslivet och valet. Motalasonen Alexander Bard är med på omslaget. Vi pratar om viktiga valfrågor, en ny startup, Marketing 4.0 och mycket annat.