Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jun 24, 2018

Energifabriken vill göra sina kunder framgångsrika och fossilfria. Det har varit ett vinnande koncept för de växer i raketfart. Produkterna är biodiesel, HVO och RME. Hur lyckas de växa så fort och samtidigt hålla  ihop med sex delägare? Svaren får du i detta avsnitt. 

Läs även bloggavsnittet till podden på www.entreprenorsdriv.se