Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jun 14, 2018

Tidningen AffärsStaden nr 5, 2018, handlar om Almedalen och East Sweden. Omslaget på tidningen pryds av Karin Adelsköld, teknikbloggare, komiker och journalist. Vi pratar om giggare, demokrati för nybörjare och hur fastighetsbranschen påverkas av e-handeln.