Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jun 10, 2018

Visst vore det bra om kunden kom till skott och beställde? Vi pratar om hur man med rätt frågor snabbare kommer till avslut. Magnus H Johansson ger tre riktigt bra frågor som garanterat har effekt. Lyssna och prova själv. 

Läs även bloggversionen på www.entreprenorsdriv.se