Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Muharrem Demirok (C), gruppledare, kommunalråd, som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens planeringsutskott, Linköpings Stadshus AB, Linköpingsexpo AB och Samhällsbyggnadsnämnden. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.