Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Kristina Edlund, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S). Hon leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Kristina har även samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet och ansvarig för näringslivsfrågor.. Hon berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.