Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på liberala kommunpolitikern Gustaf Appelberg, ordförande kommunföreningen, ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare Kultur och fritidsnämnden. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.