Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Sara Skyttedal, kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden, gruppledare (KD). Hon berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.