Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 28, 2018

Detta är historien om civilingenjören Charlotta Rexmark som var mer intresserad av människor och ledarskap än verksamheten. Det är också berättelsen om en person som kände sig allt sjukare och klenare på grund av kroniskt trötthetssyndrom. Idag driver hon eget företag, blogg och Youtube-kanal och har givit ut en bok. Hur var detta möjligt? Hur kom energin tillbaka? Svaren får du i detta avsnitt. 

www.overlevnadsguiden.se 

www.pilbohott.se/ 

https://www.youtube.com/channel/UC4-Hss-JIDhFvP-O9SETmag