Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 25, 2018

Vi pratar Linkedin och ger våra knep för att lyckas på Linkedin. Magnus berättar vad som gjorde att hans artikel visades 98000 gånger. Tomas ger en crash course i hur man kommer igång med Linkedin. Gillar du Linkedin skall du lyssna på detta avsnitt