Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 20, 2018

Tidningen Affärsstaden nr 3, 2018, handlar om Agenda 2030. Vi pratar om en enkät om hur långt företagen kommit i sin hållbarhetskommunikation, Göta Kanal 2.0 och hållbarhetsarbetet på Storbildsfabriken. Hur är det att flyga till Amsterdam från Linköping? Suzanne Sandler på Styrelseakademien frågar sig om företag kan lyfta sig i håret. Läs papperstidningen eller online

Sponsor i detta avsnittet var Koching - personlig utveckling. www.koching.se