Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 14, 2018

Varje år får 50 företag besök av studenter som skall jobba med företagens utmaningar. Detta sker i en kurs på Linköpings Universitet. Det har de gjort sedan 1972 med 2000 företag. Tomas Nord på LiU berättar om 600 av dessa företags vanligaste utmaningar, och hur universitet jobbar med näringslivet och den unika portalen www.studentuppdrag.se. 

Vilka är företagens största utmaningar? Svaret får du i detta avsnitt.