Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

Oct 8, 2017

Livepodd från Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter Christian Gustavsson, kommunalråd i opposition, ordförande för Moderaterna i Östergötland och ledamot av Moderaternas partistyrelse. Han arbetar huvudsakligen med frågor som rör företagare och näringsliv, samhällsbyggnad och personalpolitik...


Oct 8, 2017

Livepodd på Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter Marcus Rosenblom på bemanningsföretaget Poolia.


Oct 8, 2017

Livepodd från Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter fotografen KG Z Fougstedt, som driver Carlsbecker Studios i Norrköping.


Oct 8, 2017

Livepodd från Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter Pia Carlgren som är ny Näringslivsdirektör i Linköpings Kommun.


Oct 8, 2017

Livepodd från Linköpings Näringslivsmässa 2017. Vi möter Arne Fundberg på Arbetsförmedlingen.