Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv

May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Pär Lyckbring på Manpower.

Avsnittet är sponsrat av Manpower.


May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Michael Weléen på Great Group och talar om konceptet Hear of Sales. 

Avsnittet är sponsrat av Great Group. 


May 14, 2018

Tidningen AffärsStaden nr 5, 2018, tar upp ämnet GDPR som börjar gälla den 25 maj. Vad är en personuppgift egentligen? Hur gör jag för att inte hamna i problem med GDPR. Detta pratar vi om i detta avsnitt samt en hel del annat som finns i tidningen. 

Avsnittets sponsor är


May 13, 2018

Oscar Arrsjö har skrivit boken Klä dig för framgång. Han vill lyfta fram klädernas kraft som kommunikationsverktyg, och inte bara något som man slänger på sig på morgonen. Han vill att vi skall ha en klädstrategi för sig själv. Det kan handla om att identifiera ett nyckelplagg som representerar dig och ditt...


May 6, 2018

PG Wettsjö är tillbaka och pratar om hur man får med sig personer som har en annan åsikt, Pilens Strategi. Det är en teknik som sol-och-vårare är experter på, men vi kan använda den på ett ärligt sätt. Det handlar om att lyssna och se den andra parten, som bygger gillande och förtroende. Lyssna och testa...