Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Apr 25, 2016

Småföretagare gör många inköp. Hur får du bästa värde i dina inköp? Det viktigaste är att du har en målsättning och rätt förberedelser. Vi ger våra tips på förhandlingsknep.