Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 25, 2016

Linköpings kommun satsar mycket på att utveckla näringslivet. Yvonne Rosmark är näringslivschef och VD för NuLink, det kommunala näringslivsbolaget. Hon berättar hur de jobbar och hur företag kan dra fördel av kommunens arbete.