Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 18, 2016

Carl Rosén är VD för världens största aktiespararorganisation Aktiespararna. Vi talar om varför företagare måste ta Hållbarhet på allvar, finansiering för startups, och vikten av att marknadsföring och produktutveckling går hand i hand. Ett avsnitt du måste lyssna på helt enkelt.