Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 29, 2019

Lilian Sallander nådde pensionsåldern för fem år sedan. Trots det är hon mer aktivt än någonsin med sitt företag och sitt nya varumärke By Lillian. Det handlar om ett modernt sätt att jobba med kosmetika. Hur skaffar hon sin energi, tro på sig själv och hur håller hon sig ajour med ny kunskap? Svaren får du i detta avsnitt.