Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 25, 2016

Att kunna framföra idéer och kunskaper i tal är allt viktigare för småföretagare. Vi pratar om hur man håller presentationer som folk kommer ihåg.