Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 11, 2019

Fredrik Svedberg är entreprenör inom mjukvaruindustrin med en fantastisk förmåga att beskriva samtid och framtid. Han är en visionär inom digital logistik. Trots det har han fler möten med hållbarhetschefer än IT och logistikchefer. Vi pratar om lärdomar att vara olika för att bygga tillsammans. Dela mål, vision, värderingar och gör upp spelregler sen är det bara att jobba. Lyssna på denna positiva människa som tror att digitaliseringen och världsskiften kommer leda till något mycket bättre för alla människor. 

Missa inte del 2 med Fredrik Svedberg. Kommer ut nästa söndag.