Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Aug 4, 2019

Vilka är de vanligaste frågorna vi får när vi möter kunder och föreläser? Magnus H Johansson berättar om den vanligaste frågan inom försäljning - och ger svaret. Tomas Tränkner berättar om den vanligaste frågan inom marknadsföring - och ger svaret. Ett kort avsnitt med konkreta råd för att komma igång efter semestern.