Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 11, 2016

Småföretag borde satsa mer på sin försäljningskompetens. Det menar Jakob Rehme som är professor inom försäljning på Linköpings Universitet.  Vi duktiga på teknik och innovation, men skulle må bra av att analysera det värde vi tillför och vilka potentiella kunder vi skulle kunna ha. Lyssna på första delen av två med professorn i försäljning.


Bo Enedahl
almost four years ago

Som oftast en intressant och trevlig podcast 👍☺ Tack!