Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jun 9, 2019

Det handlar om att vara marknadschef för ett företag som växer med 300 % på ett år. Går det att förena ett vanligt liv med ett krävande jobb? Veronica Ermanbriks berättar om sitt sätt att hitta drivkraften, fokus och bygga sin marknadsorganisation på GetAccept. 

www.getaccept.se