Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 26, 2019

Charbel Gabro är framgångsrik föreläsare. Charbel pratar hur vi kan förstå personer som inte är som oss själva. Vi pratar om att hitta sin drivkraft, trygghet, frihet och sårbarhet. 

https://www.charbelgabro.se