Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Apr 7, 2019

Tänk om du kunde få fler kunder och mer intäkter, utan att jobba mer. Detta har Magnus H Johansson lyckats med. Han t.om. dubblade omsättningen utan att jobba mer. Det handlar om tre nyckelfaktorer. Dessa berättar Magnus om i detta avsnitt.